Тестове за ефективност на спрей и гривни паракито

PARA’KITO® спрейове:
Протокол за тестване „Ръка в клетка“.

Ефикасността на нашите формули за локално приложение (гелове и сухи масла, съдържащи се в спрейове и рол-они PARA’KITO®) се доказва от така наречения тест „ръка в клетка“, със следния протокол, който се препоръчва от СЗО:

Продуктът, който ще бъде тестван, се прилага върху едната предмишница (1g/600 cm2), преди да бъде въведен в плексигласова клетка с размери 50 x 50 x 30 cm, съдържаща 50 възрастни женски тигрови комари – Aedes albopictus – (или други видове). Агресивността на тези комари преди това е тествана върху предмишница без продукт („контролна ръка“, за която са наблюдавани най-малко 10 опита/ухапвания за кацане в рамките на 30 секунди).

Всеки тест продължава 3 минути, през които се отчитат опитите за ухапване и това се повтаря (без повторно нанасяне на продукта) на всеки час в продължение на максимум 8 часа (или повече).

PARA’KITO® спрейове: Протокол за тестване „Ръка в клетка“.

Ефикасността се измерва в процент на инхибиране на броя на кацанията на комари, между третираните и контролните рамена.

Този тест стриктно следва насоките на ECHA (Biocide EU), СЗО и САЩ EPA:

  • Насоки на СЗО за тестване на ефикасността на репеленти срещу комари за човешка кожа, 2009 г.
  • ECHA (ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ПО ХИМИКАТА) Ръководство относно Регламента за биоцидите – Том II Ефикасност – Оценка и оценка (части B + C), версия 3.0 – април 2018 г.
  • USA EPA (Агенция за опазване на околната среда на САЩ), EPA Указания за тестване на производителността на продукта OPPTS 810-3700: репеленти срещу насекоми, които се прилагат върху човешката кожа, 7 юли 2010 г.

PARA’KITO® гривна:
Протокол за изпитване „Две ръце в клетка“.

Пелетите PARA’KITO®, предназначени да се поставят в нашите ленти за китки, имат „маскиращ“ ефект, намалявайки обонятелните сигнали, излъчвани от лицето, което ги носи.

При липсата на стандартизирани протоколи за тестване на продукти за пространствено отблъскване (*) в рамките на европейските насоки, ние тестваме ефикасността на нашите продукти съгласно специфичен протокол, разработен от италианска лаборатория, специализирана в Aedes albopictus (тигрови комари), в сътрудничество с Падуански университет.

(*) ECHA (ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ПО ХИМИКАТА) Ръководство относно Регламента за биоцидите – Том II Ефикасност – Оценка и оценка (Части B + C), Версия 3.0 – април 2018 г., страница 234

PARA’KITO® гривна: Протокол за изпитване „Две ръце в клетка“.

Описание на протокола за тестване TAC:

Кубична плексигласова клетка, съдържаща 30 до 50 тигрови комари, е свързана през 2 дупки към 2 успоредни тръби от плексиглас. Всяка тръба е разделена на 2 части с мрежа отвътре.

Доброволец поставя едната си ръка на входа на всяка тръба и активният въздушен поток носи атрактивни телесни миризми към комарите вътре в клетката: едната ръка без китка (контролно рамо) и едната ръка с китка PARA’KITO®.

При липса на маскиращи летливи компоненти (контролно рамо), комарите се привличат много бързо и летят в първата част на тръбите, достигайки мрежата. След 3 минути входът на двете тръби се затваря с плъзгащи се врати и се преброяват комарите. Маскиращият ефект на репелент против комари на лентата за китка (процент на ефикасност) се определя количествено чрез преброяване на комарите в контролната епруветка спрямо тръбата с гривна и гранула.

Тестът се прави с различни доброволци, с 4 повторения на доброволец. Позицията на китката (лява ръка – дясна ръка) се променя последователно за всяка репликация. Честотата на теста е 30 минути и въздухът се пречиства активно между всяко преживяване.

PARA’KITO® спрейове:
Зелен спрей против кърлежи.

Тест – Ефективна защита от кърлежи! Зелен спрей против кърлежи.

Доказателство – теста показва поведението на кърлежи върху ръка с репелент Паракито и поведението на кърлежи върху ръка, която НЕ е третирана с репелент.

PARA’KITO® спрейове:
Червен спрей против кърлежи.

Тест – Ефективна защита от кърлежи! Червен спрей против кърлежи.

Доказателство – теста показва поведението на кърлежи върху ръка с репелент Паракито и поведението на кърлежи върху ръка, която НЕ е третирана с репелент.

Открийте едно спокойно и безопасно лято, без комари и кърлежи с
международно утвръден бранд с ефективната надеждна защита против комари и кърлежи.

Иноватовна технлогия, три защитени патента, ефективност доказана не само в реална среда, но и с експерименти в лицензирани лаборатории.

За да се намали полулацията на комарите  е полезно премахването на застоялата вода в близост до домовете. Важно поддържането на добре подрязана тревата и растителността близо до дома. Препоръчително е слагането на мрежи против комари, за да не могат да влязат в дома. И когато човек е навън в залесени или тревисти местности, е препоръчително да носи дълги ръкави и панталони, както и да използва репелент срещу насекоми. За да бъдат предотвратени болести, пренасяни от комари, е важно човек да се увери, че се е ваксинирал, преди да пътува до чужди страни. Лекар може също да предпише перорални лекарства, за да бъде предотвратена малария или други заболявания.